FanShot

Damian Jones is sorta embarrassed you even tried this shot.

+

Damian Jones is a good basketball guy.